I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 4.10.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostela Boží Prozřetelnosti v Šenově. Modlitbu vede P. Petr Okapal a Marcela Krůpová. Hudební doprovod schola farnosti Šenov.

Duchovní pořady

Premiéra: 4.10.2022

Výroba: 2022