I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Všechny mé děti

Dokumentaristika

Premiéra: 19.10.2009

Výroba: 2008

Opuštěné děti v Rusku, tzv. děti ulice, které zůstaly samy, v důsledku nízké životní úrovně v Rusku našly útočiště u otce Ericha Finka. Ten se snaží eliminovat bolest ruské společnosti, kterou napáchala doba komunismu. Jde o opuštěné děti často pocházející z rodin alkoholiků, nebo je matka nechala hladovět, a proto jdou žebrat na ulici. Otec Fink se snaží dát těmto dětem zázemí jak po materiální, tak po duchovní stránce. Musí s těmito dětmi pracovat, podílet se na jejich problémech a snažit se o vytvoření duchovního společenství. Práce s takovými dětmi nemá nic společného s romantikou.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.10.2009

Výroba: 2008