I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

12. 10. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 12.10.2022

Výroba: 2022

Svatý František a výzvy evangelia

Také církev v Jeruzalémě oslavila 4. října svátek svatého Františka z Assisi. Při té příležitosti hovořil kustod Svaté země otec Francesco Patton o výzvách, kterým musí čelit církev v současné době.


Pokračují opravy dlažby v bazilice Božího hrobu

V Jeruzalémě byl představen aktuální průběh rekonstrukce podlahové dlažby v bazilice Božího hrobu, která zahrnuje také výměnu vodovodní infrastruktury.


Barevná mozaika: církev a migranti ve Svaté zemi

1. října se v Jeruzalémě slavil Světový den migrantů a uprchlíků. Pro církev ve Svaté zemi znamenají migranti a jejich svědectví víry bohatství rozmanitosti.


Seminář pro misionáře

Papežská misijní díla ve Svaté zemi zorganizovala formační seminář v klášteře Komboniánských sester pro všechny, kdo se podílejí na misijní práci v této oblasti.


Svátek Jom kipur v Jeruzalémě

Od 4. do 5. října slavili židé jeden z hlavních svátků judaismu – Jom kipur, neboli Den smíření.

Zpravodajství

Premiéra: 12.10.2022

Výroba: 2022