I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

19. 10. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 19.10.2022

Výroba: 2022

Památka Ježíšových znamení v Kafarnaum

Dne 8. října se konala tradiční františkánská pouť do Kafarnaum, kde si věřící připomněli zázraky, které zde vykonal Ježíš.


Abrahám a potřeba přijetí

V „Domě Abraháma“ v blízkosti Olivové hory se slavil svátek tohoto starozákonního patriarchy. Požehnána byla také nová ikona, která je symbolem přijetí.


Rytíři“ a „dámy“ na pouti ve Svaté zemi

Skupina italských členů laického rytířského Řádu Božího hrobu jeruzalémského se vydala na pouť do Svaté země.


Růžový říjen“ – včasná diagnostika může zachránit život

V Ramalláhu se konala akce na podporu preventivních lékařských vyšetření pro ženy, aby se včasnou diagnózou předcházelo onkologickým nemocem.


Syrská mládež na cestě

Modlitba, meditace, adorace, ale i hry, zpěv a tanec. To byl osmý ročník františkánského pěšího putování, které se konalo v září v Sýrii.

Zpravodajství

Premiéra: 19.10.2022

Výroba: 2022