I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá k 60. výročí zahájení II. Vatikánského koncilu z Baziliky sv. Petra v Římě

Duchovní pořady

Výroba: 2022

Duchovní pořady

Výroba: 2022