I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné

Praha

Duchovní pořady

Premiéra: 17.10.2022

Výroba: 2022

Přenos bohoslužby u příležitosti X. výročí blahořečení 14 pražských mučedníků za účasti generálního ministra Řádu menších bratří br. Massima Fusarelliho OFM.

Bedřich Bachstein a druhové
Pražští mučedníci jsou bratři františkáni, kteří přišli roku 1604 do trosek kláštera u Panny Sněžné v Praze. Pocházeli z Česka i různých evropských národů. Během vpádu pasovských vojsk do Čech roku 1611 byli na masopustní úterý 15. února 1611 povražděni pražskou lůzou.

Již krátce po jejich smrti si začali lidé připomínat jejich památku. Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahořečeno dne 13. 10. 2012 při slavnostní mši svaté v katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Hrob mučedníků v kostele Panny Marie Sněžné v Praze je místem modlitby a proseb o vyslyšení.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.10.2022

Výroba: 2022