I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Očišťování Panny Marie

Dub nad Moravou

Duchovní pořady

Premiéra: 22.10.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté na památku násilné smrti kněze P. Cyrila Vrbíka. Celebruje Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze.

Sdělení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera u příležitosti tragického úmrtí P. Cyrila Vrbíka:
Probošt Cyril Vrbík, farář u Panny Marie v Dubu nad Moravou, který byl kněžími a širokým okruhem známých nazýván domácky "Cyrilek", byl radostný, přátelský, obětavý a velmi oblíbený člověk. Jeho cesta ke kněžství byla dlouhá a plná překážek, které v 50. a 60. letech minulého století kladl do cesty komunistický režim. Kněžské svěcení přijal teprve v roce 1969. Působil v Místku, Vsetíně a od roku 1980 v Dubu. Své kněžství žil naplno. Ze skromnosti se o sebe příliš nestaral, žil pro Boha, pečlivě se staral o kostel, ale především měl rád lidi a zvláště děti. I když svým věkem měl k dětem daleko, srdcem jim byl blízko. Byl inspirací pro pastorační práci i mnohem mladším kněžím.
Svůj úsměv neztrácel ani kvůli svým nemocem, ani kvůli starostem. Zesmutněl jen, když hovořil o lidech, kteří ztratili cestu k Bohu a o dětech, které byly ošizeny o poznání Boží lásky, a které mají pokažené cítění dnes stále více propagovanou kulturou násilí. Tuto bolest, která jej také motivovala k pastýřské vynalézavosti, ukazující, jak mu záleží na skutečném štěstí lidí kolem sebe, nosil v modlitbách před Pána. Říkávalo se o něm, "že by kuřeti neublížil". Neměl nepřátel, protože koho bylo těžké milovat pro jeho chyby, toho viděl očima odpouštějícího milosrdenství.
Je těžké pochopit, že právě on se stal obětí krutého násilí. Vypadá to jako krutý výkřik ironie. Ale snad právě proto bychom se mohli nechat vyprovokovat k většímu nasazení pro budování kultury života a civilizace lásky, jasnému odmítání násilí a nenávisti, lepší výchově dalších generací.

Duchovní pořady

Premiéra: 22.10.2022

Výroba: 2022