I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Narození Panny Marie

Protivanov

Duchovní pořady

Premiéra: 23.10.2022

Výroba: 2022

Přenos bohoslužby u příležitosti výročí 250 let posvěcení kostela. Celebruje Mons. Pavel Kafka, generální vikář Brněnské diecéze.

Duchovní pořady

Premiéra: 23.10.2022

Výroba: 2022