I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 17.10.2022

Výroba: 2022

Modlitba s bratry františkány z kostela Panny Marie Sněžné v Praze.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.10.2022

Výroba: 2022