I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bratr oheň: Sultán na mě čeká!

Pořady pro děti

Premiéra: 25.12.2022

Výroba: 2003

František a jeho bratři se vydali na cestu do Říma spolu s několika dalšími  poutníky, aby požádali papeže o dopis pro jeho legáta kardinála ve Svaté zemi. František si přeje, bez ohledu na to, jestli riskuje svůj život, mluvit se sultánem a říct mu Boží slovo. Jakmile dostanou od papeže svolení a dopis, odjížní František i se svými bratry do Otranta, aby se nalodil. Cesta lodí ale stojí peníze, a tak řeholníci vybírají peníze mezi místními věřícími. Později tyto peníze ale František utratí za osvobození dvou mužů, kteří byli zatčeni za dluhy. Naštěstí ale zasáhla Boží Prozřetelnost; objevil se Viscardo, vedoucí skupiny poutníků, který Františkovi a jeho bratřím, cestu lodí do Svaté země zaplatil.

Pořady pro děti

Premiéra: 25.12.2022

Výroba: 2003