I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bratr oheň: Mocný sultán

Pořady pro děti

Premiéra: 8.1.2023

Výroba: 2003

František a ilumináti přijíždějí za sultánem Al Kamilem. Ten dlouho a rád naslouchá Františkovým slovům. V obou náboženstvích je mnoho společných rysů, ale křesťanská láska, která je nepodmíněná vůči přátelům i nepřátelům, sultána hluboce rozčiluje. Nemůže se obrátit, jeho lid by mu neodpustil, ale slibuje Františkovi a jeho bratrům trvalou ochranu na územích, která jsou pod jeho nadvládou. Mezitím se biskup v Assisi snaží převzít kontrolu nad františkány, přičemž využívá toho, že se o tom František vůbec netuší. Avšak Františka varuje jeden z jeho bratrů, a tak se vrací do Itálie a dává věci do pořádku.

Pořady pro děti

Premiéra: 8.1.2023

Výroba: 2003