I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bratr oheň: Protest proti řádovým pravidlům

Pořady pro děti

Premiéra: 12.2.2023

Výroba: 2003

Stovky, možná i tisíce bratří z nejodlehlejších oblastí Evropy se sjely do Assisi na generální kapitulu, kterou si vyžádal František. Nakonec jich bylo napočítáno nejméně pět tisíc. Šlechta z Umbrie se snažila setkání zabránit a protestovala u biskupa Guida, že bratří je příliš mnoho, jsou to nepřátelé každého bohatství, a že se obávají nepokojů. Biskup jejich protesty ale rázně zarazil. Někteří františkánští bratři požádali kardinála Ugolina, aby se u Františka přimluvil za změnu řádových pravidel, která považují za příliš tvrdá. František tehdy okamžitě odpověděl památnou řečí, v níž naléhal na své spolubratry, aby nehledali nová a snazší pravidla, ale aby se hluboce věnovali těm stávajícím.

Pořady pro děti

Premiéra: 12.2.2023

Výroba: 2003