I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bratr oheň: Na pusté zemi

Pořady pro děti

Výroba: 2003

Papež se zajímá o Františkovo zdraví a posílá svého legáta, aby zjistil, jak se mu daří. Bohužel se ale Františkův zdravotní stav nadále zhoršuje. František si proto přeje, aby své poslední dny mohl strávit v Porziuncole. Před odchodem z tohoto světa také dokončuje poslední část chvalozpěvu o smrti. Všem bratřím dává své požehnání a naposledy se s nimi loučí.

Pořady pro děti

Výroba: 2003