I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tiché hrozby - Mizející půda

Dokumentaristika

Premiéra: 5.12.2022

Výroba: 2020

Pomocí odborníků, vědců i zemědělců tak poznáváme erozi jako takovou. Zjišťujeme, jak se zkoumá, co o ní vše víme a s čím vším vlastně souvisí. Film nabízí i trochu jiný pohled na práci zemědělců, poukazuje na důležitou roli krajiny a na vzájemnou propojenost problémů a dějů, které se v ní odehrávají.

Dokumentaristika

Premiéra: 5.12.2022

Výroba: 2020