I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

s Mons. Janem Svobodou

Duchovní pořady

Premiéra: 2.11.2022

Výroba: 2022

Televize Noe nabízí svým divákům přímý přenos eucharistické adorace. Mají tak při vedení kněze příležitostí k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem. Při adoraci mohou diváci nejen rozjímat, ale také zaslat své chvály a prosby prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podělit se o ně s dalšími diváky. Adorace, čili klanění má v katolické církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.11.2022

Výroba: 2022