I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poutníci času

s Ivanem Netukou

Dokumentaristika

Premiéra: 20.11.2022

Výroba: 2022

Dnešnímu přednostovi Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivanu Netukovi bylo sotva třicet let, když se dostal do týmu uznávaného českého kardiochirurga profesora Jana Pirka, který jako první v Česku provedl operaci, při níž pacient obdržel umělou srdeční pumpu. S postupem času se mechanické srdeční podpory zmenšily, zjednodušily, zefektivnily a jejich technologie se zdokonalily. Díky tomu mohli kardiochirurgové v IKEMu na konci roku 2017 započít zcela novou éru, kdy pacientovi voperovali historicky první biokompatibilní umělé srdce v České republice. U všech těchto událostí byl také kardiochirurg Ivan Netuka, kterého k medicíně přivedl jeho dědeček, který byl jedním ze dvou zakladatelů neurochirurgického oboru v tehdejším Československu.

Dokumentaristika

Premiéra: 20.11.2022

Výroba: 2022