I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

P. Antonín Šuránek, 40. výročí úmrtí

Publicistika

Premiéra: 3.11.2022

Výroba: 2022

V rozhovoru s moderátorem P. Mariánem Pospěchou vzpomíná Mons. Vojtěch Šíma na život a odkaz P. Antonína Šuránka - dlouholetého spirituála olomouckého kněžského semináře, spisovatele a básníka, známého kazatele na Blatnické hoře u sv. Antonínka a politického vězně.

V roce 1951 byl P. Antonín Šuránek zatčen a až do roku 1955 internován v želivském klášteře. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku. 
Zasloužil se o obnovu poutního místa svatého Antonína na Blatnické hoře (v roce 1946 založil Matici svatoantonínskou). Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem. Zemřel v pověsti svatosti.

V roce 2022 si připomínáme dvě výročí kandidáta na svatořečení P. Antonína Šuránka - 29. května uplynulo 120 let od narození, 3. listopadu si připomínáme 40. výročí úmrtí.

Publicistika

Premiéra: 3.11.2022

Výroba: 2022