I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Soláň ve vyprávění Jaroslava Halašty

Dokumentaristika

Premiéra: 14.11.2022

Výroba: 2022

Horský hřeben Soláň je nejen důležitou křižovatkou turistických cest, ale také hřebenem s úžasnými výhledy. Z iniciativy Sdružení pro rozvoj Soláně bylo v roce 2006 vybudováno Informační centrum Zvonice, které nastartovalo nový zájem turistů o tuto beskydskou lokalitu a podpořilo zájem o kulturně společenský život na Soláni. Iniciativu sdružení podpořily svým vstřícným přístupem také existující hotely. Vyprávění charismatického Jaroslava Halašty odpovídá na otázku, proč je kopec Soláň tak mimořádný.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.11.2022

Výroba: 2022