I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

16. 11. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 16.11.2022

Výroba: 2022

Exkurze do historie Božího hrobu

Od 11. do 17. listopadu je v sídle Kustodie Svaté země v Jeruzalémě k vidění výstava s názvem „Svědek Vzkříšení“. Prostřednictvím starých svazků z kustodiální knihovny přibližuje historii Božího hrobu.


Zvláštní místo pro potřebné osoby

V Beit Noah na břehu Galilejského jezera vznikl poutní dům, který je otevřen pro všechny osoby se speciálními potřebami.


Sváteční večer k poctě kapucína

V konventu bratří kapucínů v Jeruzalémě se konal slavnostní večer k poctě otce Maria Benedikta, který za druhé světové války zachránil 4 tisíce židů a v Izraeli získal titul „Spravedlivý mezi národy“.


Výstava o koloniální architektuře v Betlémě

V Betlémě byla zahájena výstava na téma koloniální architektury v hispanoamerických zemích. Přítomni byli také členové jejich diplomatických zastoupení v Palestině.


Rhodos a jeho dějiny

V závěrečné zvláštní reportáži nahlédneme do minulosti i přítomnosti řeckého ostrova Rhodos, který rovněž spadá do působnosti Kustodie Svaté země.

Zpravodajství

Premiéra: 16.11.2022

Výroba: 2022