I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Za obzorem

Etika v médiích

Publicistika

Premiéra: 23.11.2022

Výroba: 2022

Žijeme v době, která nám nabízí mnoho mediálních zdrojů a platforem, zprostředkovávajících velké množství informací. Jedno tato média mají ale společné. Platí pro ně určitá pravidla, kterými se řídí nebo by se přinejmenším řídit měla. Jedním z nich je etika. Co přesně je etika v médiích? Kdo ji hlídá? Jak si stojí v současnosti? Jak ji pěstovat? Jak se v ní jako konzument orientovat? Jaké jsou nejčastější etické přešlapy současných médií? Má etika v médiích něco společného s křesťanstvím? Na tyto a mnohé další otázky v rozhovoru s moderátorkou Gabrielou Westovou odpovídají doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D, vedoucí Katedry komunikačních studií CMTF UP v Olomouci a Mgr. Veronika Müllerová, asistentka na Katedře komunikačních studií CMTF UP v Olomouci.

Publicistika

Premiéra: 23.11.2022

Výroba: 2022