I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

22. 11. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 22.11.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Nové prostory televize Noe

Před svátečním Dnem boje za demokracii se ve Břvích otevřely nové prostory televize Noe. Děkovnou bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner a nové prostory také požehnal.


Tváře muklovského Vatikánu

V poutním domě Velehrad v Římě byla zahájena výstava obrazů malířky Claudi Ondok nazvaná Tváře muklovského Vatikánu. Autorka vytvořila portréty pronásledovaných kněží i dalších osobností, které bojovaly za lidskou důstojnost a doufaly v návrat demokracie.


Cisterciácká pečeť na Velehradě

Velehrad hostil 13. ročník mezinárodní soutěže a výstavy košer a mešních vín Cisterciácká pečeť. Do organizace se poprvé zapojily také Arcibiskupské sklepy Kroměříž a záštitu převzal biskup Josef Nuzík. Letošním absolutním vítězem se stalo kroměřížské rulandské šedé 2021, výběr z bobulí.


Výstava fotografií spolku Člověk a víra

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla slavnostně zahájena výstava fotografického spolku Člověk a víra nazvaná „Katedrála a živá setkání 2022“. Někteří členové spolku při té příležitosti přijali ocenění z rukou kardinála Dominika Duky. Poté celé společenství přešlo do Mladotova domu, kde byla přestřižením pásky výstava otevřena. Koná se pod záštitou pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Potrvá do 8. ledna 2023.


Benefiční koncert v Lysicích

V kostele sv. Petra Pavla v Lysicích na Blanensku uspořádali charitativní koncert, ve kterém účinkoval sbor Baczband ze Sulíkova.


Pomoc Ukrajině z rukou handicapovaných

Válka na Ukrajině ukazuje svět v jeho nejhorší podobě. Vedle krutosti a nesmyslného utrpení ale přináší i dobré zprávy o lidské odvaze a ochotě pomáhat. Mezi ty, kteří už pomohli, patří také zaměstnanci chráněné dílny Lemniskáta, která dává práci handicapovaným lidem.


Cestovatelský festival v Pardubicích

Pardubice hostily šestý ročník Cestovatelského festivalu. V průběhu čtyř dnů mohli příznivci cestovatelských aktivit sledovat filmové projekce a více než padesát přednášek o cestování a životním stylu. V lednu festival zavítá do Šternberku a poté do Olomouce.

Diáře


Brno, 23. listopadu

Pavel Konzbul: Cesta, pravda a život

Publikace „Cesta, pravda, život“ je prvním titulem, který Pavel Konzbul vydává v nové funkci diecézního biskupa. Na autogramiádu zve brněnské knihkupectví a nakladatelství Cesta.


Nepomuk. 24. listopadu

Vánoční jarmárek

Ttradiční Vánoční jarmárek se bude konat ve městě Nepomuk. V jeho rámci vystoupí děti z mateřské školy, bude možné zakoupit vánoční předměty a navštívit Svatojánské muzeum.


Kroměříž, 25. listopadu

V co věříme a nevěříme…

Farnost sv. Mořice v Kroměříži zve na přednášku P. Karla Skočovského na téma „V co věříme a nevěříme: poslední věci člověka“. Koná se po večerní mši svaté v rámci „Podzimní mořické akademie“.


Strakonice, 25. listopadu

Slavnostní otevření kostela sv. Prokopa

Po více než dvou letech stavebních prací se opět otevře kostel sv. Prokopa ve Strakonicích. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat biskup Vlastimil Kročil. Bude i přednáška, koncert a prohlídky kostela.


Bayreuth, 25. - 27. listopadu

Studentský víkend v Bavorsku

Studenti z Česka, Bavorska a Rakouska se setkají na přednáškovém a diskusním víkendu v bavorském Bayreuthu. Tématem bude válka na Ukrajině, ale také válka a mír z pohledu Bible nebo vztah církve a armády.


Špindlerův Mlýn, 25. - 27. listopadu

Adventní víkend ticha

Duchovní obnovu ve středisku Eljon ve Špinlerově mlýně povede P. Jiří Šlégr. Každý den bude prostor pro ticho a osobní modlitbu, mše svatá, společné setkání nad Písmem svatým a mnohé další.


Zlín, 26. listopadu

Slib nemocničních kaplanů

Při slavnostní ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně  složí šestnáct nemocničních kaplanů slib do rukou představených svých církví. Předsedajícím bude biskup Josef Nuzík,


Praha, 28. listopadu

Benefiční koncert Jaroslava Svěceného

Tradiční benefiční koncert houslisty Jaroslava Svěceného bude v Břevnovském klášteře v Praze. Výtěžek podpoří Nadační fond Umění doprovázet, který v naší zemi pomáhá hospicům.

Zpravodajství

Premiéra: 22.11.2022

Výroba: 2022