Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

23. 11. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 23.11.2022

Výroba: 2022

Akademický den na biblických institutech

V Jeruzalémě byl zahájen nový akademický rok společně na dvou školách: Františkánském biblickém institutu a na Ecole Biblique, které se zaměřují zvláště na biblickou archeologii.


Svátek sv. Jiří v Lodu

Pravoslavní křesťané oslavili svátek svatého Jiří spojený s výročím přenesení jeho ostatků do města Lod.


Cena za mezináboženský dialog

„Cena za ekumenický a mezináboženský dialog byla za rok 2022 udělena asociaci „Negev Interfaith“, profesorce Yisce Harani a bratru Olivierovi v benediktinského kláštera v Abu Gosh.


Nástěnné malby na sloupech baziliky Narození

Vzácné nástěnné malby a nápisy na sloupech v bazilice Narození v Betlémě jsou tématem nově vydané knižní publikace.


Rhodos na úsvitě křesťanských dějin

Pokračujeme v mapování historie řeckého ostrova Rhodos, který hrál důležitou roli také při rozšíření křesťanské víry.

Zpravodajství

Premiéra: 23.11.2022

Výroba: 2022