I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Honduras – Texiguat, zapomenutá komunita

Dokumentaristika

Premiéra: 6.12.2022

Výroba: 2021

V jedné z nejchudších oblastí Hondurasu leží vesnička Texiguat, kde pastorační dílo církve přináší naději dětem, ženám i mužům. V této oblasti s tak omezenými sociálními službami a zdroji se charitativní činnost katolické církve stává nezbytnou k přežití těch nejzranitelnějších členů společnosti. Tento dokumentární film představuje láskyplnou službu otce Josého Álvareze a několika řeholních sester, kteří zasvětili své životy těmto svým bratřím a sestrám a s láskou jim slouží. Součástí zdejší služby církve je poskytování vzdělávání a skromné zdravotní pomoci, především však hlásání evangelia, jež má velký význam pro život Hondurasanů v této oblasti.Vždy jsme se snažili dostat se k lidem, kteří žijí na odlehlých místech. Celou dobu to děláme. Samozřejmě, přinášíme jim Boží Slovo stejně jako nějaké ty léky a jídlo. Snažíme se také o to, aby tito lidé pochopili, jak důležité je žít v Boží přítomnosti. Vždycky se snažíme přinášet jim evangelium, radostnou zvěst. Dokonce se nám podařilo přivést zpátky do katolické církve některé lidi, kteří ji opustili,“ říká otec José Álvarez z misijního institutu svatého Jana Eudese, který je farářem v Texiguatu. „Mým přáním je dobře vyškolit delegáty Božího Slova, skupiny laiků a také posílit jejich život víry, zrenovovat tento starobylý chrám, abychom tak mohli opět získat kousek historie a vdechnout nový život této malé komunitě, na kterou mnozí zapomínají. Jako misionáři a řeholníci se každý den snažíme posilovat tuto komunitu, oživovat ji a pomáhat lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.“

Dokumentaristika

Premiéra: 6.12.2022

Výroba: 2021