I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Klapka

s Bohumilem Staníkem

Publicistika

Premiéra: 27.12.2022

Výroba: 2022

Bohumil Staník je nejen aktivní amatérský filmař, ale také režisér i herec ochotnického divadla v Komni. Ve svém vyprávění nás zavede do Komni, kde je také rodiště Jan Ámose Komenského. Na YouTube má pan Staník již více než 300 amatérských filmů. V dnešním pořadu můžeme shlédnout např. Komenského dědinko, Dětská fašank, Draní peří a Rudický betlém.

Publicistika

Premiéra: 27.12.2022

Výroba: 2022