I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s pěveckým sborem Permoník

Zábava

Premiéra: 1.12.2022

Výroba: 2022

Komorní setkání Jiřího Pavlici s jeho hosty – tentokrát s pěveckým sborem Permoník, který působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Středisku volného času Juventus Karviná. Tvoří jej 7 sborů – 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl před 55 lety v roce 1966, jeho zakladateli byli Eva a Ivan Šeinerovi. Na koncertech, festivalech a soutěžích doma i v zahraničí propaguje Sborového studio Permoník především vynikající českou soudobou tvorbu. Přesto se nezaměřuje na úzce vymezený hudební žánr nebo slohové období.
Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval s Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse (USA), Dr. Alec Schumacker z Hawai Pacific University a japonského skladatele Naoto Aizawy (Japonsko). Často bývá hostem orchestrů, ať už dechových či symfonických například Česká filharmonie, Janáčkova filharmonie a další. Ve spolupráci s nimi pak provádí symfonie, mše, oratoria i kantáty. Vedle koncertů pro širokou veřejnost připravuje i koncerty výchovné, podobně jako mladší oddělení sborového studia. Zábavnou formou se tak snaží přispět ke zpestření výuky hudební výchovy na základních školách. Každou sezónu vystoupí Koncertní sbor Permoník přibližně na 40 koncertech. Stal se také rezidenčním sborem soutěže JANTAR, kde vystupoval s řadou špičkových interpretů populární hudby jako je Tomáš Klus, Eva Farna, David Stypka, Mirai, Nedivoč, Vladivojna La Chia aj.

Bravurní výkony jej dovedly na nejvýznamnější světová pódia. Zpíval v 15 zemích ve známých koncertních síních Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie; například v sále Kapely v Petrohradu, v Národní opeře ve Varšavě, v Koncertních sálech v Tokiu, Shizuoce a Fuji, dvakrát v newyorské Carnegie Hall nebo v Sydney Opera House. Nevynechal ani česká pódia mezinárodního významu, jako Dvořákovu síň v Rudolfinu nebo Smetanovu síň Obecního domu v Praze. Značnou část svého repertoáru zaznamenal na 17 CD ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Na koncertech v Evropě od Švédska po Řecko a od Anglie po Rusko, v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Austrálii i USA se Permoník snaží o naplnění svého motta, totiž že zpívání je radost.

Zábava

Premiéra: 1.12.2022

Výroba: 2022