I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

29. 11. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 29.11.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Ocenění české školy v Římě

Česká škola Řím získala cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Škola nabízí pravidelnou výuku pro předškolní a školní děti převážně z italsko-českých a českých rodin žijících v Římě a okolí. K udělení ceny uspořádala celodenní oslavu v Papežské koleji Nepomucenum.


Záchrana kostela v Hlavnici

Sotva se do kostela v Hlavnici na Opavsku vrátili noví andělé, přišel statik a chrám uzavřel. Místní farníci i lidé z okolí však nechtějí o kostel přijít a sbírku na záchranu svatostánku podpořili také benefičním koncertem ve Stěbořicích.


Nový zákon v romštině

Komunitní prostor na pražském Smíchově, který sídlí ve sboru tamní evangelické církve, hostil setkání, při kterém byl slavnostně uveden do života překlad Nového zákona do romštiny. Je dílem jednoho překladatele a vznikal dlouhých dvanáct let.


Obnovený Mendlův skleník

Augustiniánské opatství v Brně obnovilo skleník těsně spjatý s objevitelskou prací Gregora Johanna Mendla.


Pomoc Ukrajině

Dobročinná organizace „Koridor UA“ se zabývá pomocí lidem postiženým válkou na Ukrajině. Svoji činnost začala rozvíjet na slovensko-ukrajinské hranici hned po ruské invazi. Následně se ale rozrostla na jedné straně do Čech a na straně druhé až na východní Ukrajinu. Její činnost je založena na práci dobrovolníků.


1050 let od založení pražské diecéze

V březnu roku 973 byla založena samostatná pražská diecéze. Její ustavení je dodnes pokládáno za důležitý zlom ve vývoji raného českého státu. Akademie věd České republiky ve spolupráci s Karlovou univerzitou a Arcibiskupstvím pražským připomněla 1050. výročí založení pražské diecéze odbornou konferencí.


Naděje pro malé pacienty

Zhruba pět tisíc Čechů má problémy s polykáním. Viníkem může být i vzácné onemocnění, jehož příčinu se dosud nepodařilo určit. Problém se dá řešit buď chirurgicky, nebo méně invazivní metodou, která je v pražském IKEMu nově dostupná také části dětských pacientů.Diáře


Praha, 1. prosince

Obrazy a hudba

V dalším večeru s názvem Obrazy a hudba bude na flétnu hrát Jana Jarkovská, na klavír Bohumír Stehlík a na housle Markéta Janoušková. Koncert se koná v Praze v klášteře sv. Anežky České.


Olomouc, 2. prosince

Caritas – vyšší odborná škola sociální

Na den otevřených dveří Caritas – vyšší odborné škole sociální zvou pedagogové i studenti. Bude možné prohlédnout si školní prostory i kolej a na cokoliv se zeptat.


Kroměříž, 2. a 9. prosince

Podzimní mořická akademie

V rámci podzimní akademie zve farnost sv. Mořice v Kroměříži na přednášky po večerní mši svaté. Martin Kvapilík bude přednášet na téma Věrnost a nevěrnost a Jan Pořízek na téma „Svědci a světci“.


Český Brod, 3. prosince

Zpívání s Choreou

Na koncertě v Českém Brodu si budou moci diváci zazpívat se špičkovým souborem Chorea Bohemica. Nebude chybět společné zvonění a možná sni nadílka. 


Ostrava, 3. a 4. prosince

Ostrava zpívá gospel

Amatérský sbor „Ostrava zpívá gospel“ zahájil devátý rok své existence. Letos ho tvoří 110 zpěváků. Veřejnosti se představí ve dvou koncertech v evangelickém kostele.


Chlum u Třeboně, 4. prosince

Oslava svátku sv. Mikuláše

Na společnou oslavu svátku sv. Mikuláše zve farnost v Chlumu u Třeboně. V připraveném příběhu o milosrdném otci a marnotratném synovi si mohou zahrát děti i dospělí.


Roztoky u Prahy, od 4. prosince

Historické vánoční ozdoby

Historické vánoční ozdoby budou k vidění ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Výstava představí výběr ze sbírky Jitky Mrkosové ze Šumperka. Slavnostně ji zahájí komentované prohlídky.


Ostrava a okolí, 7. – 11. prosince

Mezinárodní festival souznění

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel začne v Ostravě. V dalších dnech bude pokračovat ve Frýkdu-Mítku, Kozlovicích a na dalších místech.


Zpravodajství

Premiéra: 29.11.2022

Výroba: 2022