Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Terra Santa News

30. 11. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 30.11.2022

Výroba: 2022

Otevření nové školy v Káně

V galilejské Káně byla otevřena nová střední škola Kustodie Svaté země. Je to blízko svatyně, která připomíná první Ježíšův zázrak.


Slavnost Ježíše Krista Krále v Galileji

Asi 200 mladých křesťanů z Galileje se setkalo v Nazaretu, kde společně oslavili slavnost Ježíše Krista Krále.


Stráže na jeruzalémských hradbách

Na hradbách jeruzalémského Starého města byly instalovány sochy stráží z různých historických epoch. Návštěvníky mohou provázet také pomocí aplikace a QR kódu,


Umělecká díla z mořské soli

V Izraelském muzeu je možné navštívit výstavu výtvarnice Sigalit Landau, která vytváří pozoruhodné artefakty pomocí krystalizace soli z Mrtvého Moře.


Františkánská misie na Rhodu

Modlitba, dialog a charita tvoří základ františkánské misie na řeckém ostrově Rhodos,.

Zpravodajství

Premiéra: 30.11.2022

Výroba: 2022