I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nebojte se...

Duchovní pořady

Premiéra: 30.11.2022

Výroba: 2022

Vírou proti všem pochybnostem. Zaměříme se na Desatero Božích přikázání.

Duchovní pořady

Premiéra: 30.11.2022

Výroba: 2022