I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

2. neděle adventní

Duchovní pořady

Premiéra: 3.12.2022

Výroba: 2022

Mons. Tomáš Halík se ve svém zamyšlení věnuje problému dezinformací, které zasahují i mnohé věřící a kněze: „Nezodpovědná kázání mohou znamenat spoluvinu na velkém společenském zlu,” upozorňuje Halík a připomíná, že církev byla takto chycena do pasti i ve 30. a 40. letech 20. století. 

Mnozí věřící i kněží podléhají lživým informacím o křesťanském Rusku a prohnilém Západu. Jak se zachovat, pokud i náš farář dezinformacím podléhá? A mohou si dnes kněží dovolit svým farníkům „nadělovat” jen křesťanské floskule?


Nedělní liturgické texty, 4. prosinec 2022

2. neděle adventní

1. čtení: Iz 11, 1-10

2. čtení: Řím 15, 4-9

Evangelium: Mt 3, 1-12

Duchovní pořady

Premiéra: 3.12.2022

Výroba: 2022