I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Polské stopy v Olomouci I.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.1.2023

Výroba: 2022

Polská sezóna v Olomouci je v podstatě setkávání polské a české kultury v Olomouci organizované městem Olomoucí a Polským institutem v Praze, spolu s Generálním konzulátem Polské republiky v ČR.
Jde o nejrůznější přátelská setkání polských a českých umělců. Patří k nim také koncert Poznaňských slavíků, mužského a chlapeckého sboru Poznaňské filharmonie, který se uskutečnil v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci 15. října v kostele Panny Marie Sněžné a stal se tak  vyvrcholením tohoto projektu.

V souvislosti s koncertem poznańských zpěváků budou také uvedeny dva dokumenty o vztazích mezi Polskem a Olomoucí. (jeden bude uveden před koncertem a druhý po skončení koncertu). Zaštítil je Polský institut v Praze a Generální konzulát Polské republiky v ČR.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.1.2023

Výroba: 2022