I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

7. 12. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 7.12.2022

Výroba: 2022

Začátek adventu v Betlémě

Slavnostním přivítáním kustoda Svaté země otce Francesca Pattona začala v Betlémě adventní doba. Je spojena také s očekáváním návratu poutníků do Svaté země.


Rozsvícení vánočního stromu

Před školou Svaté země v Jeruzalémě se rozzářil vánoční strom.


Pracovní příležitosti pro křesťany ve Svaté zemi

Asociace Pro Terra Sancta pomáhá křesťanům ve Svaté zemi a nabízí jim profesní formaci v různých oborech. Mimo jiné i v Betlémě.


Rhodos – františkánské kostely a místní křesťané

Františkáni na řeckém ostrově Rhodos pečují o několik kostelů, ve kterých se schází multietnická křesťanská komunita.

Zpravodajství

Premiéra: 7.12.2022

Výroba: 2022