I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zambie – Láska proměněná v činy

Dokumentaristika

Premiéra: 10.1.2023

Výroba: 2022

Zambie, vnitrozemská země v jižní a střední Africe, byla až do získání nezávislosti v roce 1964 britským koloniálním protektorátem. Tato země má bohaté přírodní zdroje, včetně nerostných surovin, divoké zvěře, lesů, sladké vody a orné půdy. V roce 2010 Světová banka označila Zambii za jednu z nejrychleji ekonomicky reformovaných zemí světa. Tento hospodářský rozvoj, avšak nepronikl do nejchudších oblastí.
Tento dokument představuje důležitou práci, kterou katolická církev v zemi vykonává. Tři čtvrtiny katolické populace tvoří mladí lidé. Kromě duchovní a pastorační péče se církev výrazně angažuje v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, řemesla, masmédií a také dalších sociálních služeb, jako jsou sirotčince a domovy pro seniory. Míra negramotnosti je závratná, zejména mezi mladými ženami. Dokument ukazuje inspirativní svědectví řeholníků a laiků katolické církve, kteří jsou odhodláni milovat své bližní tak, jak to po nás žádá Ježíš Kristus.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.1.2023

Výroba: 2022