I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní páry

Dokumentaristika

Premiéra: 15.1.2023

Výroba: 2017

Je zajímavé poznamenat, že na počátku většiny velkých křesťanských děl je „duchovní pár“: Svatý Vincenc z Pauly a Ludvíka de Marillac, svatý František Saleský a Jeanne de Chantal, svatý Jan od Kříže a svatá Terezie z Avily, svatý František z Assisi a svatá Klára a mnoho dalších, méně známých.
Ponořením se do farností a komunit tento film mnohým divákům odhaluje existenci „velkých děl“, která v průběhu staletí, posledních desetiletí a dokonce i dnes vytvořili kněží, řeholnice nebo „světští křesťané“. Vede nás k setkání s mimořádnými osobnostmi, které víra přesáhla a které zanechaly nebo zanechávají svou stopu. Dochází k zázrakům na přímluvu známých světců i těch méně známých. O důvod víc proč stojí za pozornost!
Za jakých okolností Bůh umožnil jejich setkání? Jak se jim podařilo sjednotit své síly, obvykle na cestě, kde se překážky zdály nepřekonatelné? Jaké komunity našli? Zakládáme dnes náboženské komunity? Na tyto otázky a mnohé další se pokusí odpovědět odborníci. Díky archivním záběrům i záběrům přímo z míst samotných je tento dokument věnovaný „duchovním párům“ originální a současně také napínavým a zábavným.

Dokumentaristika

Premiéra: 15.1.2023

Výroba: 2017