I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kostela sv. Kateřiny ve Štěpánkovicích. Modlitbu vede sbor a scholička z farnosti.

Duchovní pořady

Výroba: 2022