I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám!

Modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 19.12.2022

Výroba: 2022

Přenos modlitby z kaple Telepace. Modlitbu vede Adorační skupina z farnosti Ostrava-Poruba.

Duchovní pořady

Premiéra: 19.12.2022

Výroba: 2022