I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Poutníci času

se Stanisławem Górou

Dokumentaristika

Premiéra: 18.12.2022

Výroba: 2022

4. září roku 1962 se poprvé usmál na svět Stanisław Góra. Rodné Polsko, kde v roce 1989 složil kněžské sliby, opustil ve třiceti letech. Od té doby vykonává své kněžské povolání v České republice. Kdo ho aspoň trochu zná, jistě potvrdí, že Stašek, jak ho jeho farníci důvěrně oslovují, má veselou mysl. Tuhle vlastnost zdědil po své mamince, která mu byla už od dětství velkým vzorem. Šest let sloužil ve Stodůlkách. O čtyři roky déle se zdržel v Dobříši. Následovaly pražské Vršovice a nakonec Čakovice a Vinoř. Tou poslední farností, kam přišel krátce před svými šedesátými narozeninami, je farnost u kostela Panny Marie Královny míru na Praze 4 kde na něj, krom pastoračních aktivit čeká také projekt nového farního centra a rekonstrukce kostela, který obklopuje jedno z největších pražských sídlišť.

Dokumentaristika

Premiéra: 18.12.2022

Výroba: 2022