I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

13. 12. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 13.12.2022

Výroba: 2022

Reportáže


Betlémské světlo

Večer před třetí adventní nedělí přivezli skauti z Vídně do Brna Betlémské světlo. V neděli ho při mši svaté v brněnské katedrále předali biskupovi Pavlu Konzbulovi. Plamínek zažehnutý z věčného ohně v bazilice Narození Páně v Betlémě je symbolem míru, lásky, naděje a přátelství.


70 let kněžství P. Benedikta Holoty

Vladimír Benedikt Holota je kněz, spisovatel, publicista a vyhledávaný zpovědník. Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie slavil kardinál Dominik Duka v pražském kostele Panny Marie Sněžné děkovnou bohoslužbu...


Evropští biskupové v Praze

V rámci českého předsednictví v Radě Evropy navštívila Prahu ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie a Konference evropských církvi. S představiteli delegace se v reprezentačních prostorách pražského arcibiskupství setkali zástupci médií.


Bílá Hora – mýty a fakta

Bitva na Bílé hoře, pontifikát Řehoře XV. a papežské vojsko na Moravě byly tématem přednášky Tomáše Černušáka v rámci vzdělávacího cyklu Českého historického ústavu v Římě. Příspěvek zazněl v Papežské koleji Nepomucenum, kde historický ústav sídlí.


Žehnání varhan v Mařaticích

Po dvou letech oprav se na třetí neděli adventní rozezněly varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti-Mařaticích. Kostel byl vystavěn v letech 1613–1614. Dnes je v majetku města, které se o opravu varhan hlavně zasloužilo.


Krabice od bot

Diakonie pořádá celorepublikovou sbírku dárků pro děti, které se potýkají s chudobou. V předvánočním čase putují dárky v krabicích od bot ze sběrných míst přímo do rodin nebo pomáhajících institucí. Motivaci a podporu dětem mohou dárci vyjádřit i finančním příspěvkem.


Jak se žilo a žije v Bolerázi

V obci Boleráz nedaleko Trnavy stále udržují zvyky a tradice předků, ale váží si také současných osobností.

Diáře


Zlín, 14. prosince

Setkání vdov a vdovců

Na předvánoční setkání s duchovním i zábavným programem zve nejen své členy Společenství vdov a vdovců ve Zlíně. Mši svatou bude celebrovat biskup Zdenek Wasserbauer.


Praha, 15. prosince

Happy Birthday, José

Koncertem v Praze oslaví 60. narozeniny světoznámý argentinský operní pěvec José Cura. Představí se také jako dirigent a skladatel. Mimo jiné uvede v české premiéře svou skladbu Te Deum.


Plzeň, 17. prosince

Průvod s adventními písněmi

Z plzeňského biskupství vyjde průvod se sochou Ježíška, kterého pak biskup Tomáš Holub s představitelem města uloží do jesliček na náměstí. Adventní a vánoční písně bude hrát kvintet Coda Brass.


Praha, 17. prosince

Česká adventní a vánoční hudba

V malostranském kostele sv. Mikuláše v Praze zazní česká adventní a vánoční hudba patnáctého a šestnáctého století v podání vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble.


Olomouc, 17. prosince

Christmas Together

V kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci vystoupí rocková a operní zpěvačka Tarja Turunen. Koncert zahájí oslavy stého výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana,


Brno, 17. - 18. prosince

Charitativní adventní trhy

Charitativní adventní trhy s doprovodným programem budou probíhat v brněnských Zahradách pod Petrovem. Podpoří Mary’s Meals, Charitu, Sant’ Egidio, a další neziskové organizace.


Praha, 18. prosince 

Bohoslužba za migranty

Ekumenická bohoslužba za migranty bude v pražském kostele svatého.Martina ve zdi. Bude sloužena v češtině a po jejím skončení jsou účastníci zváni na drobné občerstvení.


Stará Voda, 18. prosince

Vánoční zpívání v kostele

Na Vánoční zpívání v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě zve Skautské středisko Ladislava Ruska. Zpívat se bude při svíčkách. Bude také vystaven historický betlém.

Zpravodajství

Premiéra: 13.12.2022

Výroba: 2022