I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

Eva Budzáková

Publicistika

Premiéra: 13.7.2009

Výroba: 2008

„Vidět vnitřním zrakem...“ Jsou lidé, kteří mají oči a nevidí. Nevidí nejen potřeby jiných, ale ani tu nejvnitrnější vlastní životní potřebu - potřebu Boha, Jeho lásky a záchrany v Ježíši Kristu. Paní Eva Budzáková je nevidomá, ale svým vnitřním zrakem spolehlivě rozeznává co je pro život potřebné a co nepostrádatelné, ale také vidí potřeby svých bližních a snaží se jim v rámci svých možností pomáhat.

Publicistika

Premiéra: 13.7.2009

Výroba: 2008