I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

21. 12. 2022

Zpravodajství

Premiéra: 21.12.2022

Výroba: 2022

Setkat se s pohledem Krista

Byly vydány dvě nové knihy, které nám umožňují více rozumět evangeliu. „Vyprávět Bibli“ je souborem článků otce Federica Mannse, a „Život Ježíšův“ napsal novinář Andrea Tornielli s předmluvou papeže Františka.


Hudební večer v Dar al-Consul

V jeruzalémském Starém městě se v budově Dar al-Consul otevřely nově rekonstruované prostory. Při této příležitosti se zde konal hudební večer Institutu Magnificat.


Historie dlouhá 170 let

170. výročí svého založení oslavil 9. prosince seminář latinského patriarchátu v Jeruzalémě. Jáhenské svěcení přijal v tento den jeden ze seminaristů.


Po stopách apoštolů

Po stopách apoštola Jakuba se vydala skupina poutníků ze Santiaga de Compostela.


Dva nové úřady pro církev ve Svaté zemi

V rámci podpory církevních řádů a institucí ve Svaté zemi schválilo shromáždění katolických ordinářů Svaté země vytvoření úřadu pro ochranu mladistvých a úřadu pro právní záležitosti.


Zemřel zakladatel komunity Nová píseň

12 prosince zemřel otec Jonas Abib, zakladatel portugalské komunity Nová píseň, která úzce spolupracuje s Křesťanským mediálním centrem a Kustodií Svaté země.

Zpravodajství

Premiéra: 21.12.2022

Výroba: 2022