I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ghana – Město Boží

Dokumentaristika

Premiéra: 24.1.2023

Výroba: 2021

Předměstí Agbogbloshie je jednou z nejchudších a nejnebezpečnějších čtvrtí v Akkře, hlavním městě Ghany. Lidé migrující ze severnějších oblastí přicházejí do této čtvrti ve snaze najít štěstí ve velkém městě. Ve skutečnosti se zde setkávají s velmi agresivním a skličujícím prostředím. To je důvod hanlivého označení Sodoma a Gomora. S minimálními prostředky začal otec Subash vytvářet v této čtvrti veliké změny. Založil denní hlídání dětí, školu pro dospělé a učňovské středisko pro mladé ženy. Navzdory počátečnímu nezájmu vytrval a krůček po krůčku pomalu proměňuje zdejší lidi. Potřebná síla ke konání Božího díla pochází z jeho vlastní pečující spirituality zakořeněné v lásce ke Kristu v eucharistii, a v upřímné lásce k bratřím a sestrám.

Dokumentaristika

Premiéra: 24.1.2023

Výroba: 2021