I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pokoj vám! speciál

Vánoční modlitba za mír

Duchovní pořady

Premiéra: 25.12.2022

Výroba: 2022

Ani o Vánocích nezapomínáme na místa, kde je tichá noc přehlušována údery bomb, kde zem nedýchá v spánku svém, ale čilá krvácí, a kde s úderem půlnoci město nejde spát.

Naslouchejme společně slovům modlitby a zamyšlení otce Pavla Marka a ponořme se do moudrosti a naděje biblických Žalmů.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.12.2022

Výroba: 2022