I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Klauzura

Dokumentaristika

Premiéra: 6.4.2009

Výroba: 1998

Kdo poprvé uslyší o Klariskách a jejich přísné řeholi, může mít pocit, že jde o něco divného, něco, co už do dnešního světa nepatří. Jaký smysl má zavřít za sebou bránu, vzdát se majetku, moci, rodiny, všeho, co modernímu člověku přináší štěstí. Jaký smysl má přijmout život v modlitbě, osamocení, v práci, půstu, tichu, zimě a chudobě. Je rozumné brát si jako životní program opak toho, co většina lidí považuje za cíl svého života, kvůli čemu mohou vznikat války, ty mezi lidmi i ty světové? Jak dlouho může žít žena bez štěstí a bez pocitu užitečnosti, Mnoho otázek projde člověku hlavou, dokud neuvidí, neuslyší, dokud v šternberském klášteře nepobude. Patnáct sestřiček tady ve dne v noci myslí na Boha a prosí nejvyšší Lásku o pomoc pro člověka i osudy národů. „Nejvyšší chudoba, přísnost života, čistota a poslušnost, papežská klauzura, prostota v sesterském životě, domácí a ruční práce v hodinách tomu vyhrazených, ale především - ve dne, v noci život modlitby“. To jsou hlavní znaky života řádu Klarisek - kapucínek ve Šternberku.

Dokumentaristika

Premiéra: 6.4.2009

Výroba: 1998