I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá ze svátku Křtu Páně

Dolní Lutyně

Duchovní pořady

Premiéra: 8.1.2023

Výroba: 2023

Přenos bohoslužby. Celebruje P. Marián Pospěcha, farář.

Duchovní pořady

Premiéra: 8.1.2023

Výroba: 2023