I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

10. 1. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 10.1.2023

Výroba: 2023

REPORTÁŽE


Církev v roce 2023

Posledního rozloučení s emeritním papežem Benediktem XVI. se účastnila i česká delegace. Vedl ji premiér Petr Fiala a čeští a moravští biskupové. Členem delegace byl rovněž biskup Vlastimil Kročil.


Arcibiskup Giuseppe Leanza osmdesátníkem

Osmdesáté narozeniny slavil v Papežské koleji Nepomucenum arcibiskup Giuseppe Leanza, v letech 2011 až 2018 apoštolský nuncius v České republice. Jak prožívá svá seniorská léta a nakolik je vtažen do aktuálních událostí?


Tříkrálová sbírka ve Slaném

Ve Slaném organizuje Tříkrálovou sbírku farní charita ve spolupráci se skauty, školami a školkami už popáté. Obyvatelé města a přilehlých obcí mají možnost finančně přispívat do pokladniček, ale v letošním roce opět i prostřednictvím QR kódu či online. Za svou štědrost obdrží každý dárce od koledníků i malý dárek.


Tříkrálový koncert na Velehradě

Tříkrálovou sbírku podporuje i řada koncertů. Jeden z nich pořádala velehradská farnost. Vystoupila cimbálová muzika Cifra pod vedením Petra Číhala a jako hosté pěvecké sbory Viva la musica z Uherského Hradiště, Besharmonie z Prahy a DRKRPOL ze Znojma.


Tři králové v Brně

Tříkrálový průvod v Brně se vydal od katedrály přes Náměstí svobody na náměstí Dominikánské. Lidé si mohli zazpívat a pohladit velbloudy.


Ohlédnutí za rokem Gregora Johanna Mendla

V loňském roce jsme si připomínali 200 let od narození Gregora Johanna Mendla. Po celý rok přibližovali tohoto velikána vědy veřejnosti v Brně augustiniáni.


Novoroční koncert ve Staré Boleslavi

Ve slavnostním novoročním koncertu v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi zazněly nádherné skladby italského, francouzského, německého a českého baroka. Přednesl je houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a cembalistka Jitka Navrátilová.Z DIÁŘE

 

Děkanát Frýdek, 10. - 20. ledna

Ostatky bl. Carla Acutise

Sedm farností děkanátu Frýdek přivítá ostatky blahoslaveného Carla Acutise. Budou přítomny při mši svaté například v Třinci, Dobré a Hnojníku, modlitební štafeta skončí ve Frýdku.


Filipov, 12. a 13. ledna

Výročí zjevení Panny Marie

Slavení výročí zjevení Panny Marie ve Filipově začne v bazilice večerní mší svatou. Tradiční pontifikální mši svatou ve čtyři hodiny ráno bude celebrovat biskup Jan Baxant. Bude i bohoslužba v němčině.

 

Hauenštejn, 13. – 15. ledna

Setkání Kolem ohně

Na víkendové setkání pro „chlapy“ Kolem ohně zve farnost Sokolov na Horní Hrad Hauenštejn. Bude čas na biblická vyučování, osobní ztišení a modlitbu i rozhovory či pěší výlet.


Hluboká nad Vltavou, 14. ledna

Kantorská škola

„Kantorskou školu“ o významu a místě hudby a zpěvu v liturgii pořádá farnost Hluboká nad Vltavou. Začne přednáškou Adama Mackerleho na téma Žalmy a písně v Písmu svatém.


Černilov, 14. ledna

Půjdem spolu do betléma

Tradiční pěší pouť z Černilova k Braunovu betlému u Kuksu zakončí společné zpívání koled. V plánu je původní trasa od kostela Nalezení svatého Štěpána přes Smržov a Jaroměř.


Olomouc, 14. ledna

Den otevřených dveří Univerzity Palackého

Druhý den otevřených dveří připravuje Univerzita Palackého v Olomouci zejména pro všechny zájemce o studium. Přístupné budou všechny fakulty i další součásti vysoké školy.


Brno, 16. ledna

Křesťanství a homeopatie

Diecézní katechetické centrum v Brně pořádá přednášku na téma „Křesťanství a homeopatie“. Přednášejícím bude hodonínský kaplan P. Milan Werl. Zvána je široká veřejnost.


Praha, 17. ledna

Ekumenická studentská slavnost

Bohoslužbu při Ekumenické studentské slavnosti v Praze budou sloužit zástupci pražských teologických fakult a škol. Na závěr akademičtí zástupci těchto škol shromáždění pozdraví.

Zpravodajství

Premiéra: 10.1.2023

Výroba: 2023