I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Terra Santa News

4. 1. 2023

Zpravodajství

Premiéra: 4.1.2023

Výroba: 2023

V Betlémě přivítali latinského patriarchu Jeruzaléma

V tomto vydání Terra Santa News přiblížíme hlavní události letošních Vánoc v Jeruzalémě a v Betlémě.

V předvečer slavnosti Narození Páně přivítali v Betlémě latinského patriarchu Jeruzaléma Mons. Pizzaballu.


Ježíš se znovu rodí v betlémské noci

Vánoce v Betlémě pokračovaly slavením mše svaté v Jeskyni Narození Páně, v kostele svaté Kateřiny a na Poli pastýřů.


Vánoce v indické komunitě

Asi 1500 imigrantů a žadatelů o azyl z Indie slavilo Narození Páně v Betlémě.


Na místě mučednictví svatého Štěpána

Františkáni z Kustodie Svaté země oslavili svátek svatého Štěpána 26. prosince při slavnostních nešporách na místě jeho mučednické smrti.


Jedno srdce, jeden hlas

U příležitosti výměny vánočních blahopřání zdůraznili představitelé různých církví ve Svaté zemi společné úsilí o zachování přítomnosti křesťanů v této zemi.


Tváře a příběhy uměleckých řemesel v Palestině

Ukázky palestinské umělecké řemeslné tvorby jsou k vidění na výstavě v Betlémě. Vznikla díky spolupráci Muzea Svaté země a centra Dar Al-Sabagh.


800 let Františkových jesliček

V Betlémě začaly oslavy kulturního roku „Greccio 2023“. Bude věnován 800. výročí prvních jesliček, které vytvořil svatý František roku 1223.

Zpravodajství

Premiéra: 4.1.2023

Výroba: 2023