I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

Svátek Křtu Páně

Duchovní pořady

Premiéra: 7.1.2023

Výroba: 2023

Mons. Tomáš Halík se ve svém zamyšlení věnuje vnímání Krista i Boha, které je mnohdy určeno příliš zvykově a omezeně. Mons. Halík upozorňuje, že současná doba definovaná krizí, v rámci níž dochází k bezprecedentnímu prolínání kultur a pádu hranic mezi nimi, všechny křesťany vyzívá k novému poznávání Ježíše Krista i jeho Otce.

Tomáš Halík hovoří o různých zkušenostech víry v různých kulturách, na které upozorňují i dokumenty II. Vatikánského koncilu. “Setkání s duchovními poklady jiných kultur nás nemusí odvádět od křesťanství, nýbrž naopak nám mohou pomoci křesťanství pochopit ještě hlouběji,” upozorňuje farář Akademické farnosti Praha při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze.


Nedělní liturgické texty, 8. ledna 2023


1. čtení: Iz 42,1–4.6–7

2. čtení: Sk 10,34–38

Evangelium: Mt 3,13–17

Duchovní pořady

Premiéra: 7.1.2023

Výroba: 2023