I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slovo na neděli

2. neděle v mezidobí

Duchovní pořady

Premiéra: 14.1.2023

Výroba: 2023

Mons. Tomáš Halík se zamýšlí nad povinnostmi křesťana v souvislosti s probíhající prezidentskou volbou. Rozvíjí také myšlenky papeže Benedikta XVI., které přednesl během své návštěvy ČR v roce 2009. Jak mohou dnes křesťané hovořit s nevěřícími? Je stále aktuální jeho myšlenka "nádvoří národů"?


Nedělní liturgické texty, 15. ledna 2023

2. neděle v mezidobí

1. čtení: Iz 49,3.5–6

2. čtení: 1 Kor 1,1–3

Evangelium: Jan 1,29–34

Duchovní pořady

Premiéra: 14.1.2023

Výroba: 2023