I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vánoční revue k 60. výročí založení JKGO

Hudba - vážná

Premiéra: 1.1.2023

Výroba: 2013

Vánoční revue - (ne)tradiční vánoční koncert JKGO s výjimečným hostem k 60. výročí  Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě ze sálu Leoše Janáčka JKGO. Záštitu převzala náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková.
Účinkují:
zpěv: Barbora Jirásková, Soňa Jungová, Tereza Ďásková, Lenka Adámková, Ladislav Šmída
varhany: Pavel Rybka, KATT Chroboková; cimbál: Gabriela Jílková
klávesy: Vlastimil Ondruška; bicí: Adam Sikora, 
studentky a studenti pěvecké oddělení JKGO, studenti tanečního oddělení, Komorní orchestr JKGO;
dirigent: Petr Šumník
Program:
Franz Gruber -     Tichá noc
Lidové písně -     Byla cesta, byla ušlapaná; Padla rosa studená
Adam Michna z Otradovic  - Vánoční rosička, Vánoční noc, Vánoční magnét a střelec
Jiří Pavlica - Kolébala a zpívala; Ej, ctná Panna; Čas radosti
John Francis Wade - Adeste fideles
Georg Friedrich Händel  - Vodní hudba (výběr)
KATT    - Slavkof - Andělíčku, můj strážníčku
George Gershwin - Písně z opery Porgy a Bess
Vánoční revue má s vánoční atmosférou mnoho společného. Všichni účinkující - pěvci, instrumentalisté i tanečníci, mají za sebou dlouhou dobu příprav, kdy promýšleli, diskutovali, vybírali, zkoušeli a dolaďovali program do nejpřesvědčivější podoby. Letos poprvé na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu totiž neuslyšíme tradiční vánoční koncert, ale pestré hudební pásmo, sestavené z koled lidových či takřka zlidovělých, několika děl barokních autorů českých a světových, hudby 20. století i tvorby nejsoudobější. A to napříč různými formami a žánry. Uslyšíme v něm písně, orchestrální suitu i operu a tradiční vánoční melodiku nakonec vystřídají jazzové rytmy. Mnoho posluchačů tak proto dnes jistě zažívá právě onen pocit očekávání, jak se tímto zdánlivě nesourodým programem podaří vystihnout předvánoční náladu. Zkusme se tedy ztišit a vychutnejme si mozaiku zpěvů sólových i sborových, tanečního vystoupení, hry orchestrální, varhanní, klavírní i cimbálové ... Vždyť již v Bibli je Hospodin oslavován všemi myslitelnými nástroji, zpěvem, hrou i tancem: ... hrajte mu na desetistrunné harfě! Zpívejte mu píseň novou, dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!

Hudba - vážná

Premiéra: 1.1.2023

Výroba: 2013