I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Honduras – Předtím, než odejdou

Dokumentaristika

Premiéra: 27.2.2023

Výroba: 2021

Honduras se řadí mezí nejchudší země ve Střední Americe, a zároveň patří také k nejnásilnějším zemím světa. Kombinace chudoby a možnost rychlého zisku díky všudypřítomnému prodeji drog vedl ke ztrátě mnoha životů, a to zvláště mladých lidí, z nichž někteří emigrovali. Podle Institutu Brookings vzrostl také počet zadržených rodin, které se snažily dostat z Hondurasu do Spojených států. Na jižní hranici mezi lety 2012 a 2019 vzrostl jejich počet z 513 osob na 188 368. Vládě se dosud nepodařilo zmírnit chudobu ani potlačit obchod s drogami a následné násilí gangů. Jednou z mála institucí v zemi, která se snaží poskytovat péči a sociální pomoc mladým rodinám je katolická církev. Tento dokument se zabývá problémy ve společnosti a také představuje církevní podpůrné programy, ať už jde o vězeňskou duchovní službu, pastorační péči pro přesídlené osoby, Zdravotní středisko ve farnosti Dobrého pastýře nebo Honduraský institut vzdělávání skrze rádio, které se snaží vdechnout naději zoufalým obyvatelům.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.2.2023

Výroba: 2021