I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Adorace

s P. Vítem Zatloukalem

Duchovní pořady

Premiéra: 25.1.2023

Výroba: 2023

Televize Noe nabízí svým divákům přímý přenos eucharistické adorace. Mají tak při vedení kněze příležitostí k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem. Diváci mohou také zasílat své chvály a prosby prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podělit se o ně s dalšími diváky. Adorace, čili klanění má v katolické církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.1.2023

Výroba: 2023